Bureau
Postjesweg
Presents:

‘Tutku (Passion)’,
AnneMarie van Splunter

Tutku (Passion)
AnneMarie van Splunter, still from the film Tutku

Final weekend 19.03 & 20.03
Daily 12 - 18 PM

04.02.22 - 20.02.22
15:00-18:00
Daily by appointment
info@bppresents.nl

NL:

In de maanden voor de pandemie filmde beeldend kunstenaar AnneMarie van Splunter op 20 locaties bij duivenhouders in Istanbul, als laureaat van BeMobile-Create Together!.
Deze beelden werden in Bureau Postjesweg geprojecteerd tijdens de werkperiode, van buitenaf zichtbaar.
De film Tutku (Passie), zowel documentaire als poëtische compositie (25 min.), ging in première tijdens het openingsweekend en is op afspraak te bezoeken.
Tot 20 maart is deze samen met de korte film van Mina Abouzahra te bekijken.

In Turkije, Jordanie, Iran en Egypte legde AnneMarie de speciale band tussen mens en dier van duivenhouders vast. Ze interesseert zich voor de duivensport als een vorm van immaterieel erfgoed die herinneringen en tradities levend houdt, in verbinding met andere plaatsen en tijden, en nieuwe relaties genereert in het heden.
Nu reizen minder vanzelfsprekend is gaat zij op zoek naar (voormalig) duivenhouders dicht bij huis. Ze vermoedt dat er in Amsterdam veel mensen wonen die een bijzonder verhaal hebben over uitvliegen, thuiskomen, en oriëntatie in de stad. Duiven houden is aan strikte eisen gebonden, maar wie zorgt er bijvoorbeeld voor de zwerm die elke middag boven de Baarsjes cirkelt?

Openingsweekend 24.02-27.02
15.00-21.00 Première, continu screening met eten en muziek
24.02 19.30 Sewusen songs en saz
26.02 15.30 & 27.02 19.30: Tuğçe Kartal songs en gitaar
17.02 19.00-20.00 AnneMarie vertelt bij Nieuw Metropolis Nieuw-West tijdens ‘Verhalen uit Nieuw-West #28’.

Heb je zelf een verhaal over duivenhouders, neem contact op met: info@annemarievansplunter.com

Gecureerd door de kunstenaar en Iris Dik/Team Bureau Postjesweg

EN:

In the months before the pandemic, visual artist AnneMarie van Splunter filmed pigeon breeders in Istanbul at 20 locations, as a laureate of BeMobile-Create Together!.
These images where projected in Bureau Postjesweg during the working period, visible from the outside.
The film Tutku (Passion), both documentary and poetic composition (25 min.), premiered during the opening weekend and can be visited by appointment.
Until March 20, to be viewed together with a short film by Mina Abouzahra.

In Turkey, Jordan, Iran and Egypt AnneMarie documented the special bond between humans and animals of pigeon breeders . She is interested in the pigeon sport as a form of immaterial heritage keeping memories and traditions alive, connecting them to other places and times and generating new relationships in the present.
Now that travelling is less obvious, she is looking for (former) pigeon keepers close to home. She suspects that many people live in Amsterdam who have a special story about flying out, coming home, and orientation in the city.
Keeping pigeons is subject to strict requirements, but who, for example, takes care of the swarm that circles above the Baarsjes every afternoon?

Opening weekend 24.02-27.02
15.00-21.00 Première, continuous screening with food and music
24.02 19.30 Sewusen songs and saz
26.02 15.30 & 27.02 19.30: Tuğçe Kartal songs and guitar
17.02 19.00-20.00 AnneMarie talks at Nieuw Metropolis Nieuw-West tijdens ‘Verhalen uit Nieuw-West #28’ .

Do you have a story about pigeon keepers yourself, please contact: info@annemarievansplunter.com

Curated by the artist and Iris Dik/Team Bureau Postjesweg