Bureau
Postjesweg
Presents:

Right Now

‘Citymarket Otherwise’,
Holger Nickisch & Dimitri van den Wittenboer

Citymarket Otherwise
Stadsmarkt Anders/ Citymarket Otherwise preview (image: Tijmen de Nooy)

May - July 22
Pass by to see what’s cooking
follow this page for updates
or contact the artists:
06 81487401 - 06 40686139
info@bppresents.nl

NL:

In mei en juni 2022 is Postjesweg 160 een gastvrije werkplaats waar Holger en Dimitri je kunnen begeleiden bij het ontwerpen van je eigen marktkraam. Welke alternatieve - activistische, artistieke, stedelijke, culinaire of filosofische waarden wil je presenteren en delen?
Op 8 zaterdagen verschijnt hun ‘markt van andere waarden’ Stadsmarkt Anders in een intiem publieksprogramma op het August Allebéplein - dichtbij Bureau Postjesweg.

(De warming up was op 3 en 4 mei tijdens het Maydanfestival op Plein ‘40-‘45, een ander plein in Amsterdam Nieuw-West)

Hun samenwerking begon in 2021 bij Bureau Postjesweg tijdens de eerdere projecten van Holger en Dimitri in en om Bureau Postjesweg.

EN:

In May and June 2022 Postjesweg 160 will be a welcoming workshop space where Holger and Dimitri can guide you to design your own market stall. What alternative activist, artistic, urban, culinary or philosophical values you want to present and share?
8 Saturdays their ‘market of other values’ Citymarket Otherwise will be popping up in an intimate public program at the August Allebéplein - close to Bureau Postjesweg.

(The warming up was on May 3 and 4 during the Maydanfestival at Plein ‘40-‘45, another square in Amsterdam Nieuw-West)

Their collaboration started in 2021 during the former projects by Holger and Dimitri in and around Bureau Postjesweg.