Bureau
Postjesweg
Presents:

Right Now

‘Co-existence’,
Bushra Arbawi & Joana Čuiko

Co-Existence
Co-existence, performance 2021-2022 (videostill)

17 - 24 January, 2022

NL:

Bushra Arbawi en Joana Čuiko werken verder aan hun performance uit 2021. De eerste presentatie zal eind januari bij Bureau Postjesweg plaatsvinden. Als artists in residence werken ze vanuit de (on)mogelijkheden van de projectruimte.
Over Co-Existence:
‘We onderzoeken onze relatie met interconnectiviteit; ons afvragend wie we zijn als materie en hoe onze omgeving ons (her)vormt.
Hoe verbinden we ons met elkaar? De westerse cultuur voedt ons op met een ideaalbeeld van onafhankelijke individuen die kunnen kiezen om te zijn wie we willen zijn. Hoe benaderen we dit ideaal in een culturele omgeving die juist inherent onderling afhankelijk is? Het lopen is een continue val in een ruimte die bij elkaar wordt gehouden door de zwaartekracht.
We zijn druk bezig om in elkaars huid te kruipen. Is dit ons verlangen naar verbinding of onze honger naar macht en controle? Wat proberen we te beheersen? Ideologieën en beelden die worden gecreëerd terwijl we met elkaar omgaan, houden ons vast in een web dat tegelijk ingebeeld en echt is.
Dit web is zichtbaar in een dans. Wat drijft onze (verlangen naar) verbondenheid? Wat ons verbindt, kan ons ook scheiden. Is er iets te vinden achter deze ragfijne draadjes? Wat leert het lichaam in de ruimte ons over deze mechanismen?’

(Presentatiedatum volgt op deze pagina en in de volgende nieuwsbrief, afhankelijk van de covidmaatregelen)

EN:

Bushra Arbawi and Joana Cuiko are continuing to work on their 2021 performance. The first presentation will take place at the end of January at Bureau Postjesweg. As artists in residence they work from the (im)possibilities of the projectspace.
About Co-Existence:
‘We are exploring our relationship with interconnectivity; questioning who we are as matter and how our surrounding (re)shapes us.
How do we connect with each other? Western culture raises us with an ideal of independent individuals that can choose to be who we want to be. How do we approach this ideal in a culture that is an inherently interdependent environment? The walk is a continuous fall into a space that is held together by gravity.
We are busy trying to get under each other’s skin. Is this our craving for connection or our hunger for power and control? What do we try to control? Ideologies and images that are created as we interact hold us in a web that is simultaneously imagined and real.
This web is visible in a dance. What drives our (desire for) connectedness? What connects us can separate us as well. Is there something behind these Gossamer Threads? What does the body in space teach us about these mechanisms?’

(Presentation date will follow on this page and in the next newsletter, depending on the covid measures)