Bureau
Postjesweg
Presents:

‘WIE BEN IK, WAT WAS IK EN WIE KAN IK NOG WORDEN?’,
Holger Nickisch & Renée Kool

WIE BEN IK, WAT WAS IK en WIE KAN IK NOG WORDEN?

Artists in Residence
Oktober 2023
Ontmoet de kunstenaars:
Vr. 27/10 t/m Zo. 29/10
14.00-17.00
Of op afspraak t/m 1/11
(Bel/ app: 06 81487401)

NL:

Programma 27, 28, 29 oktober in detail

WIE BEN IK, WAT WAS IK EN WIE KAN IK NOG WORDEN?
De initiatie van een volkomen on-wetenschappelijk (onderzoeks)experiment
én
PARKINSON BAR, shaken not stirred
door Holger Nickisch en Renée Kool

Stel je voor dat je op een dag wordt gediagnosticeerd met een neurologische aandoening die niet is te genezen en ook nog progressief blijkt te zijn.

Wanneer dit je overkomt sta je voor een onafzienbare hoeveelheid vragen, gedachten, aannames en onbekendheden. Wat gaat er met me gebeuren? Kan ik dit wel aan? Wat doet dit met mijn relatie(s) en vriendschappen? Vragen over financiën tot diep existentiële kwesties dringen zich aan je op: Hoe ga ik dit rooien? Hoe moet dat met mijn loopbaan wanneer bekend wordt dat ik ziek ben? Kan ik nog wel werken? Heb ik nog wel de power en de drive? (1)

Er wordt steeds meer bekend over de heilzame werking van het erváren van kunst in de ruimste zin van het woord, door mensen met neurologisch letsel zoals Parkinson en MS. Ook zélf creëren of bijv. zélf dansen of musiceren blijkt therapeutisch te zijn en levenskwaliteit te verbeteren.

“Maar wat nu als je zelf (beeldend) kunstenaar bent met de diagnose Ziekte van Parkinson?”, vroegen twee professionals, Holger Nickisch (gediagnosticeerd 2018) en Renée Kool (idem 2013) zich af. Kunst maken is immers niet alleen maar een beroep. Net zomin als Parkinson alleen maar een ziekte is. In de loop van de tijd is je makerschap verknoopt geraakt met wie je bent, met hoe je in het leven staat en met hoe je de wereld ervaart.
Allebei op hun eigen manier ervaren Kool en Nickisch ook dat Parkinson hun kunstenaarschap (heeft) beïnvloed(t). Parkinson lijkt zelfs deel te gaan uitmaken van je wezen. Hoe precies is moeilijk te definiëren. Behalve je motoriek en je energiehuishouding, lijken bijv. ook je ‘smaak’ of je thematiek te veranderen. Of anders wel je sensibiliteiten, behoeften en verlangens als maker. Voor de duidelijkheid: hier zijn geen ‘bewijzen’ voor, dit is meer van de orde van gewaarwordingen. Nieuwsgierig geworden door de overeenkomsten in de shifts die hun beider makerschap lijken door te maken, heeft het tweetal besloten dat een periode te gaan onderzoeken.

Bureau Postjesweg - platform voor tentoonstellingen, presentaties en uitwisseling in Amsterdam Nieuw-West, biedt hun de ruimte en de mogelijkheid om in de maand oktober 2023 dit onderzoeksexperiment te kick-starten. Nickisch en Kool nemen intrek op Bureau Postjesweg om gezamenlijk én op eigen wijze onderzoek te doen. Zij gaan programma ontwikkelen voor later in de maand en voor geoormerkte momenten later in het jaarprogramma voor geïnteresseerde bewoners in Amsterdam Nieuw-West. (2)
Ervaringsdeskundigen, prominenten op gebied van Parkinson onderzoek, maar ook bijv. profs uit kunst- en museumwereld komen kennismaken. Anderen die werken op de snijvlakken van ziekte en kunst/design worden uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen. Eén van de kernvragen is hierbij: Hoe werken professionele kunstbeoefening en Parkinson op elkaar in? Wat is daar al over bekend en wat kunnen Kool en Nickisch daar met hun onderzoekingen wellicht nog aan bijdragen?
Zélf willen zij namelijk ook graag uitvinden wat of wie zij nog kunnen worden.

PARKINSON BAR, shaken not stirred

Simultaan aan het onderzoek ontwikkelt Nickisch zijn Parkinson Bar, shaken not stirred. Enerzijds een herkenningsteken in de vorm van een mobiel decorstuk dat bij presentaties buiten Bureau Postjesweg wordt opgesteld; dat tegelijkertijd als mobiele voorziening wel degelijk als bar kan functioneren. Na presentaties of gesprekken ‘buitenshuis’ worden er bij de nazit vanuit deze bar ‘Shaken not stirred’ alcoholvrije Martini cocktails uitgeserveerd.

Met dank aan:
Gemeente Amsterdam (stadsdeel Nieuw-West en Regiegroep Slotervaart Noord) en de Keuken van het Ongewenste Dier

(1) Bij de ziekte van Parkinson vermindert of stopt zelfs de aanmaak van dopamine in de hersenen. Dopamine is simpel gezegd de kickstarter van ál je dagelijkse handelingen.

(2) Ben jij voor jezelf of voor een ander geïnteresseerd in deze zoektocht, neem dan ajb contact op met Holger Nickisch.
Dan houden wij je op de hoogte van onze plannen en de ontwikkelingen van het programma.

EN:

Link to translation