Bureau
Postjesweg
Presents:

‘One Square Meter Berber’,
Mina Abouzahra

One Square Meter Berber
Mina Abouzahra, One Square Meter Paper 2021, foto: Kasia Gatkowska

Part I: Film
04.03.22-20.03.22
DAILY BY APPOINTMENT

Part II: Installation
24.03.22-23.04.22
THU-FRI-SAT 14.00-17.00

NL:

Levend in twee verschillende werelden verbindt Mina Abouzahra, dochter van Marokkaanse immigranten, haar liefde voor Nederlands Design met het Marokkaanse ambacht. Haar Marokkaanse invloed komt terug in alles wat ze doet. Als eigentijdse ambachtsvrouw is ze niet alleen ontwerper en meubelmaker maar ook chefkok. In haar werk is het handgeknoopte vloerkleed haar grote liefde. Een product vol geschiedenis, gevoel en verhalen. Met ‘One Square Meter Berber’, een unieke samenwerking tussen Marokkaanse ambachtsvrouwen en Nederlandse ontwerpers, eert zij de vrouwelijke wevers en hun traditionele ambacht. Met dit project zet ze zich bovendien in voor erkenning van de kwaliteiten van de Amazigh vrouwen en hun ambacht en streeft ze naar een betere sociale en economische positie voor de weefsters.

In Nederland kennen we de Berber vooral als tapijt, maar het is ook de (tegenwoordig als kwetsend ervaren) naam die gebruikt wordt voor een inheemse bevolkingsgroep in Noord-Afrika, in de Magreb landen. Het volk heet officieel de Amazigh, en kent een rijke cultuur met een belangrijke positie voor de vrouw. 90 Procent van de Marokkaanse Nederlanders komt oorspronkelijk uit dit gebied. Nog steeds is het handgeknoopte tapijt een van de meest lucratieve exportproducten van Marokko. Traditioneel wordt de kunst van weven en knopen in Marokko overgedragen van moeder op dochter. Toch zijn de meeste vrouwelijke kunstenaars achter deze creaties de laagst betaalden in de keten, waardoor dit prachtige ambacht dreigt te verdwijnen.

Lees meer over de expositie en het programma bij Bureau Postjesweg

EN:

Living in two different worlds, Mina Abouzahra, daughter of Moroccan immigrants, connects her love for Dutch Design with Moroccan craft. Her Moroccan influence is reflected in everything she does. As a contemporary craftswoman, she is not only a designer and furniture maker, but also a chef. In her work, the handmade rug is her great love. A product full of history, feeling and stories. With ‘One Square Meter Berber’, a unique collaboration between Moroccan craftsmen and Dutch designers, she honors the female weavers and their traditional craft. With this project she is also committed to recognizing the qualities of the Amazigh women and their craft and strives for a better social and economic position for the weavers.

In the Netherlands we mainly know the Berber as a carpet, but it is also the (nowadays experienced as hurtful) name used for an indigenous population group in North Africa, in the Maghreb countries. The people are officially called the Amazigh, and they have a rich culture with an important position for women. 90 percent of the Moroccan Dutch are originally from this area. The hand-knotted carpet is still one of Morocco’s most lucrative exports. Traditionally, the art of weaving and knotting in Morocco is passed on from mother to daughter. Yet most of the female artists behind these creations are the lowest paid in the chain, which means that this beautiful craft is in danger of disappearing.

Read more about the exhibition and program at Bureau Postjesweg