Bureau
Postjesweg
Presents:

‘From B, the hundred to De Walvis’,
Le Bateau

From B, the Hundred to De Walvis
B, the hundred 2023 by duo Le Bateau (Laëtitia Delauney and Aurélia Noudelmann)

13-29 March ‘24
Wed, Fri, Sat (program, see link below)
-> FINISSAGE 29 March 17:30 <-
Follow this page and our socials for updates
Contact the artists and curator via:
@aurelianoudelmann & @laetitia.delauney
Buurtwerkplaatsnoorderhof.nl

NL:

-> Dit is de tweede van 3 AiR tentoonstellingen gecureerd door Tobias Krasenberg vanuit sociaal geengageerde projecten van Buurtwerkplaats Noorderhof. In februari 2024 was Harbour of Action te zien en in april volgt Alle Dagen Feest? <-

Directe link naar programma en openingstijden in maart

Toelichting op het project:
Le Bateau is een langlopende samenwerking tussen kunstenaars Laëtitia Delauney en Aurélia Noudelmann. In 2021 streken zij neer bij Buurtwerkplaats Noorderhof met een droom: als vrouwen een plek in de nautische geschiedenis veroveren. Dit resulteerde in de ontwikkeling en bouw van een boot bestaande uit afgedankte bierfusten met veel betrokkenheid van studenten, vrienden en buurtbewoners. De boot bleek met zijn bijzondere verschijning een ‘floating social design meeting place’ en heeft een plek gehad in meerdere lokale evenementen, het Stedelijk Museum Amsterdam en ligt nu te rusten in België als onderdeel van de collectie van De Verbeke Foundation. Er ontstonden verschillende spin-off resultaten, waaronder: een feministisch, activistisch kinderboek, een documentaire over hun vaartocht door Nederland en een captains logbook over het sociale maakproces.
De belangrijkste uitkomst was wel de wil om in 2024 een nog grotere, betere boot te gaan bouwen, met nog veel meer ruimte voor input van anderen: ‘De Walvis’.
Daarbij worden vrouwen en de LHBTIQ+ gemeenschap in het bijzonder uitgenodigd, want Le Bateau wil ambachten, technieken, rollen en plekken die van oudsher vooral door mannen worden bestormd, openen door er actief in te zijn. Creërend activisme met een grote mate van positiviteit en collectieve lol.
De tentoonstelling geeft een overzicht van Le Bateau 1.0 en zal de ontwerp- en opstartfase van Le Bateau 2.0 ‘De Walvis’ laten zien. Een echte Kick Off expositie vol interactie, om ook zoveel mogelijk mensen en groepen te betrekken bij de komende fases van het project: de bouw in het voorjaar, met wekelijkse programmering en activatie van het object in de zomer, door deelname aan evenementen op en rondom de plas. Met Dutch Design Week, Sail Amsterdam en een vaartocht naar Frankrijk voor de boeg.

Lees meer in het essay van Tina Lenz - (Engelstalig)

EN:

-> This is the second of 3 AiR exhibitions curated by Tobias Krasenberg from socially engaged projects of Buurtwerkplaats Noorderhof. Harbour of Action was on view in February 2024 and Alle Dagen Feest? (All Days Party?) will follow in April. <-

Direct link to program and opening times in March

About the project:
Le Bateau is a long-running collaboration between artists Laëtitia Delaunay and Aurélia Noudelmann. In 2021, they descended on Buurtwerkplaats Noorderhof with a dream: to carve out a place in nautical history as women. This resulted in the development and construction of a boat consisting of discarded beer kegs with much involvement from students, friends and neighborhood residents. With its unusual appearance, the boat proved to be a “floating social design meeting place” and has had a place in several local events, at Stedelijk Museum Amsterdam and is now resting in Belgium as part of De Verbeke Foundation’s collection. Several spin-off results emerged, including: a feminist, activist children’s book, a documentary about their cruise through the Netherlands and a captains logbook about the social making process.

The most important outcome was the will to build an even bigger, better boat in 2024, with much more room for input from others: ‘De Walvis’.
In doing so, women and the LGBTQ+ community are especially invited, as Le Bateau wants to open up crafts, techniques, roles and places that have traditionally been mostly assailed by men by being active in them. Creating activism with a high degree of positivity and collective fun.
The exhibition will be an overview of Le Bateau 1.0 and will show the design and start-up phase of Le Bateau 2.0 ‘The Whale’. A true Kick Off exhibition full of interaction, to also involve as many people and groups as possible in the upcoming phases of the project: construction in the spring, with weekly programming and activation of the object in the summer, by participating in events on and around the Sloterplas. With Dutch Design Week, Sail Amsterdam and a sailing trip to France ahead.

Read more in the essay by Tina Lenz