Bureau
Postjesweg
Presents:

‘Garden Collectives’,
Collections of Nieuw-West

Garden Collectives
Art Summer School 2021

Vrijdag 17 dec 2021
19.00 – 20.00
Improvisaties over plaats
Heidi Vogels, Erik Hagoort, en
deelnemers aan de Art Summer School 2021

NL:

Een openbaar gesprek met Heidi Vogels, Erik Hagoort, en de deelnemers aan de Art Summer School 2021
Het gesprek vindt plaats online bij New Metropolis Livecast. Deelname is gratis.

Tijdens de Art Summer School bij New Metropolis afgelopen juli, gingen we op zoek naar plekken in de stad die zich bevinden tussen ideaal en werkelijkheid. We vertelden elkaar verhalen die voor ons aan die plekken verbonden zijn: reële en imaginaire verhalen, verlangens en ideeën. Zo begonnen we met andere ogen te kijken naar de vertrouwde wijken en parken van Nieuw-West.

De openbare ruimtes in de stad kun je zien als verzamelingen van gebeurtenissen, verhalen en herinneringen. Elk marktplein, elke bibliotheek, elk park herbergt zulke verzamelingen. De verzameling van een plek kan in verbinding staan met de verzameling van een andere plek. De bewoners van de stad kunnen die verbindingen ook zelf oproepen en creëren. Heteropia noemt de Franse filosoof Michel Foucault dat: specifieke ruimtes, deels open én besloten, die een uitwisseling veroorzaken tussen aan de ene kant de fysieke plek en aan de andere kant de innerlijke ruimtes van verbeelding en herinnering.

Met verschillende oefeningen onderzochten we die uitwisseling. We verkenden hoe het is om je in elkaars verhalen te verplaatsen. De ene plek deed ons aan een andere plek denken. Het ene verhaal riep het andere verhaal op. Met onze ideeën verplaatsten we als het ware verschillende plekken en ruimtes, we brachten ze met elkaar in verbinding en ze veranderden mee met onze verhalen.

Tijdens het programmaonderdeel Verzamelingen van Nieuw West reflecteren we in de livecast van Nieuw-Metropolis op die gesprekken met de deelnemers van de Art Summer School. Om al improviserend, deze verzamelingen en het onderliggende begrip van plaats te verruimen.

Assembly – Gardens of Fez
Garden Collectives is een vervolg op het filmproject Gardens of Fez. In dit programma zet Heidi Vogels haar onderzoek voort met kunstenaars en deelnemers in de wijken van de Westelijke Tuinsteden.

EN:

Collections of Nieuw-West
A public conversation with Heidi Vogels, Erik Hagoort and Art Summer School 2021 participants
19.00 – 20.00, this event will take place online at New Metropolis Livecast. Free admission.

Last July, during the Art Summer School at New Metropolis, we went in search of urban locations situated between ideality and reality. We told one another stories we associated with those places: real and imaginary narratives, desires and ideas. Consequently, we started looking at familiar neighbourhoods and parks in Nieuw-West through different eyes.

We can consider the urban public space as collections of events, stories and memories. Every market square, library and park holds such collections. One place’s collection can be related to another place’s. City residents can also evoke and create these connections. French philosopher Michel Foucault calls this concept a heterotopia: specific spaces, partly open and closed, that cause an exchange between the physical place and the internal spaces of imagination and memory.

We investigated this exchange through various exercises. We explored imagining ourselves in another’s story. One place called another place to mind. One story evoked another. With our ideas, we transposed, as it were, different places and spaces. As we connected them, they changed along with our stories.

During the Collections of Nieuw-West livecast at Nieuw-Metropolis, we reflect on our conversations with the Art Summer School participants to improvise and broaden these collections and the underlying understandings of place.

Assembly – Gardens of Fez
Garden Collectives is a sequel to the film project Gardens of Fez. In this program Heidi Vogels continues her research with artists and participants in the neighborhoods of the Western Garden Cities.