Bureau
Postjesweg
Presents:

‘Finissage Harbour of Action’,
Olivier Delebecque & Bayan Jouma

Finissage Harbour of Action

Fri 23 & Sat 24 Feb 11-19
or by appointment in February
Extra:
Fri 23/2 19-21 Evening of Exchange
Hosted by Abdelkader Benali
Sat 24/2 16-20 Drinks and bites

NL:

-> Harbour of Action is de eerste van 3 AiR tentoonstellingen samengesteld door Tobias Krasenberg van Buurtwerkplaats Noorderhof.
In maart 2024 verwelkomen we Le Bateau en in april Alle Dagen Feest? Volg deze pagina, onze nieuwsbrief en socials! <-

Na bijna 2 jaar bouwen aan twee zeilboten bij Social Design Workshop Buurtwerkplaats Noorderhof in Amsterdam Nieuw-West zijn de boten klaar. De tentoonstelling Harbour of Action in Bureau Postjesweg presenteert de resultaten, het proces en kijkt actief naar de toekomst van het project.

Harbour of Action is een sociaal geëngageerd project dat de praktijk van het bootbouwen, zeilen en navigeren gebruikt als instrument voor emancipatie en zelfbeschikking. Het doel is om nieuwe maritieme voorstellingen te creëren door de ontwikkeling van een autonome zeilschool die beheerd wordt door asielzoekers en statushouders.

We nodigen je graag uit voor onze finissage dagen op 23 of 24 februari van 11:00 tot 19:00 uur of op een andere dag in februari voor een privérondleiding door de tentoonstelling.

Extra programma:

Vrijdag 23 februari van 19:00 tot 21:00 organiseren we een besloten uitwisselingavond met Abdelkader Benali als gespreksleider. Hiervoor stellen we een groep mensen samen uit verschillende velden: de kunstwereld, de sociale sector, de zeilsport en vluchtelingenwerkers. Tijdens deze avond zullen we discussiëren over sociaal geëngageerde kunst in het algemeen, met een focus op de casus van Harbour of Action, de toekomstige gebeurtenissen en de duurzaamheid ervan. Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen, laat het ons dan weten, zodat we meer informatie kunnen sturen. Er zal eten zijn.

Zaterdag 24 februari, vanaf 16 uur is iedereen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

Achtergrondartikelen en interviews:
HARBOUR OF ACTION (NL) door Liesbeth Sluiter- Journalist
FLOATING ENVIRONMENTS OF RADICAL REPAIR (ENG) door Tina Lenz- Design Antropoloog

Met steun van: Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Cultuurfonds, Buurtwerkplaats Noorderhof, Stichting Stokroos en Fondation Idées Clandestines

EN:

-> Harbour of Action is te first of 3 AiR exhibitions curated by Tobias Krasenberg of Buurtwerkplaats Noorderhof.
March 2024 we welcome Le Bateau and April Alle Dagen Feest?. Follow this page, our newsletter and socials! <-

After almost 2 years of building two sailboats at Social Design Workshop Buurtwerkplaats Noorderhof in Amsterdam Nieuw-West, the boats are finished. The exhibition Harbour of Action at Bureau Postjesweg presents the results, the process and will actively look towards the future of the project.

Harbour of Action is a socially engaged project using the practice of boatbuilding, sailing and navigation as a tool for emancipation and self-determination. It aims to create new maritime imaginaries through the development of an autonomous sailing school managed by asylum seekers and status holders.

We would love to invite you for our finissage days on the 23rd or 24th of february 11:00-19:00 or any other day in february for a private tour of the show.

On Friday 23th, from 19:00 till 21:00 We’re hosting a closed evening of exchange moderated by Abdelkader Benali. For this we’re curating a group of people out of several fields: the art world, social sector, sailing, and refugee workers. During this evening we will discuss socially engaged art in general, focussing on the case of Harbour of Action and its future occurrences and sustainability. If you’re interested in participating, please let us know, so we can send more info. There will be food.

On Saturday 24rd, from 16:00 everyone is invited for drinks and a bite.

Background articles and Interviews:
FLOATING ENVIRONMENTS OF RADICAL REPAIR (ENG) by Tina Lenz- Design Antropoloog
HARBOUR OF ACTION (NL) by Liesbeth Sluiter- Journalist

Supported by: Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Cultuurfonds, Buurtwerkplaats Noorderhof, Stichting Stokroos and Foundation Idées Clandestines