Bureau
Postjesweg
Presents:

‘Film & Talk #2’,
A Door to the Sky

Film & Talk #2

A Door to the Sky
(Une Porte sur le Ciel)
Farida Benlyazid
Marokko (1988), 107 min
OV FR, subtitles EN
Sat 18 Dec 2021 11.00 – 13.30

NL:

Met een online inleiding door filmregisseur Farida Banlyazid en Francesca Masoero, curator LE18, Marrakech.
Deelname is gratis. Reserveer via info@bppresents.nl, er zijn max. 12 plekken beschikbaar.

Na jaren in Frankrijk te hebben doorgebracht, keert Nadia terug naar Marokko. Haar vader ligt op sterven en haar broer en zus willen het familiehuis verkopen. Voor Nadia lijkt de wereld in duigen te vallen. De ontmoeting met Kirana, een religieuze vrouw die haar inwijdt in de heilige soefi gezangen, biedt Nadia een uitweg als ze samen besluiten een opvang voor vrouwen te starten.

Une Porte Sur le Ciel (Een Deur naar de Hemel) is een verhaal van hervonden geloof, herontdekte wortels en feministische bevrijding en solidariteit. De film biedt een intiem, poëtisch en politiek relaas over gewelddadige breuken – zichtbare en minder zichtbaar – die het hedendaagse Marokko doorkruisen. Het verhaal draait om het familiehuis: een traditionele Riad in de Medina van Fez met daarbinnen een oude en vervallen tuin die moet worden geruimd. Langzaam verandert deze echter in een ‘vrouwen zawiya’, een toevluchtsoord voor de bezitlozen, een plaats voor liefde en collectieve zorg.
De binnentuin is niet alleen het decor van de film, maar ze verandert ook de werelden en woorden van de mensen die haar doorkruisen en bewonen. Une Porte Sur le Ciel werd opgenomen in een tijd van grote politieke onrust, kwam tot stand met medewerking van prominente Marokkaanse intellectuelen en kunstenaars als Ahmed Bouanani, Saida Faouzi en anderen. De collectieve en activistische benadering van filmmaken getuigt bovendien van een minder bekend aspect van de Marokkaanse filmgeschiedenis.

Over de regisseur: Farida Benlyazid (1948) is een Marokkaanse schrijver en filmregisseur. Ze is sinds de jaren ‘70 werkzaam maar nog altijd een van de weinige Marokkaanse vrouwen actief op dit gebied. Ze werd bekend door terugkerende thema’s in haar werk als gender, maatschappij en religie. Na Une Porte sur le Ciel, haar eerste speelfilm, richtte ze in 1991 de productiemaatschappij Tingitania Films op. Farida Benlyazid ontvang internationale erkenning voor haar romanbewerkingen, documentaires en scripts.

Assembly – Gardens of Fez
Tentoonstellingsmakers Mariska van den Berg en Francesca Masoero – die samenwerkten met Heidi Vogels binnen het project Gardens of Fez – stelden een filmavond samen in relatie tot de huidige tentoonstelling. Op woensdag 1 en zaterdag 18 december om 18.30 uur bij Bureau Postjesweg.

EN:

Introduced online by film director Farida Banlyazid and Francesca Masoero, curator at LE18, Marrakech.
11.00 – 13.30 Bureau Postjesweg | Free admission. Reserve via info@bppresents.nl, 12 places available.

After spending years in France, Nadia returns to Morocco. Her father is dying, and her brother and sister want to sell the family home. Nadia’s world seems to be unravelling. She meets Kirana, a spiritual woman who initiates her into the sacred Sufi chants, offering Nadia a way out when they decide to start a shelter for women.

Une Porte Sur le Ciel (A Door to Heaven) is a story of newfound faith, rediscovered roots, and feminist liberation and solidarity. The film offers an intimate, poetic and political account of violent fractures – visible and otherwise – that crisscross contemporary Morocco. The story revolves around the family home: a traditional Riad, in the Medina of Fez, with an old and dilapidated garden that needs clearing. Slowly, however, it turns into a ‘women’s zawiya’, functioning as a refuge for the destitute and a place for love and collective care.

As well as being the film’s setting, the garden changes the worlds and words of those who pass through and inhabit it. Shot at a time of major political upheaval, Une Porte Sur le Ciel was made with prominent Moroccan intellectuals and artists, such as Ahmed Bouanani and Saida Faouzi. The collective and activist approach to filmmaking also attests to a lesser-known aspect of Moroccan film history.

About the director | Farida Benlyazid (1948) is a Moroccan writer and film director. Though working since the 1970s, she remains one of the few Moroccan women active in this field. Recurring themes in her work are gender, society and religion. After Une Porte sur le Ciel, her first feature film, she founded the Tingitania Films production company in 1991. Farida Benlyazid has received international recognition for her novel adaptations, documentaries and scripts.

Assembly – Gardens of Fez
Curators Mariska van den Berg and Francesca Masoero - who collaborated with Heidi Vogels within the Gardens of Fez project - put together a film evening in relation to the current exhibition. On Wednesday 1 and Saturday 18 December at 11.00 at Bureau Postjesweg.