Bureau
Postjesweg
Presents:

Board, Partners & Funding

Board, Partners & Funding

2020-2023

NL:

Bestuur Stichting Bureau Postjesweg Presents: Olaf Gipser (voorzitter), Karin Christof (secretaris), Hassan Amenchar (penningmeester). KVK-nummer: 75174138

Het startprogramma van Bureau Postjesweg is ondersteund met bijdragen van:
Mondriaan Fonds (programma 2021 en individuele kunstenaars)
Amsterdams Fonds voor de Kunst
(programma 2022 en individuele kunstenaars)
Prins Bernhard Cultuurfonds (inrichting exporuimte)
VSBFonds (project Stadsmarkt Anders)
Fonds voor Nieuw-West (project Stadsmarkt Anders)
Gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw-West (gebiedsgerichte projecten)
Regiegroep Slotervaart Noord (bewonersinitiatieven)

Sponsors:
Framelab
MTS Audiovisueel
HWH Investments (hoofdsponsor)

Lokale partners:
SamenWonen SamenLeven
Wijk Praktijk Team
OBA Amsterdam
De Appel
New Metropolis Nieuw-West
The Beach
El Hizjra
CBK Zuidoost
Thami Mnyele Stichting

EN:

Board of Bureau Postjesweg Presents Foundation: Olaf Gipser (chairman), Karin Christof (secretary), Hassan Amenchar (treasurer). KVK-number: 75174138

The starting program of Bureau Postjesweg is supported with contributions by:
Mondriaan Fonds (program 2021 and individual artists)
Amsterdams Fonds voor de Kunst (program 2022 and individual artists)
Prins Bernhard Cultuurfonds (furnishing of exhibition space)
VSB Fonds (Citymarket Otherwise project)
Fonds voor Nieuw-West (Citymarket Otherwise project)
Municipality of Amsterdam Nieuw-West (area-oriented projects)
Regiegroep Slotervaart Noord (resident initiatives)

Sponsors:
Framelab
MTS Audiovisueel
Heutink Group (main sponsor)

Local partners:
SamenWonen SamenLeven
Wijk Praktijk Team
OBA Amsterdam
De Appel
New Metropolis Nieuw-West
The Beach
El Hizjra
CBK Zuidoost
Thami Mnyele Foundation