Bureau
Postjesweg
Presents:

Board, Partners & Funding

Board, Partners & Funding

2020-2023

NL:

Bestuur Stichting Bureau Postjesweg Presents: Olaf Gipser (voorzitter), Karin Christof (secretaris), Hassan Amenchar (penningmeester). KVK-nummer: 75174138

In 2023 en 2024 werkt Bureau Postjesweg tijdelijk als vrijwilligersorganisatie, op basis van projectsubsidies, eigen bijdragen van kunstenaars, donaties en het delen van de ruimte met partners.
Projecten worden dit jaar ondersteund door stadsdeel Nieuw-West (Weaving Voices en Parkinson Bar)
en Oranjefonds (tender Reuring in de Buurt voor 3 Buurt events). Naast alle vrijwillige inzet van kernteam, kunstenaars en buurtgenoten maakt de genereuze bijdrage van onze hoofdsponsor aan de huur deze ruimte voor kunst mogelijk.

Het startprogramma van Bureau Postjesweg in ‘21-‘22 werd ondersteund met bijdragen van:
Mondriaan Fonds
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Prins Bernhard Cultuurfonds
VSBFonds
Fonds voor Nieuw-West
Gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw-West
Regiegroep Slotervaart Noord

Sponsors:
HWH Investments (hoofdsponsor)

Framelab
MTS Audiovisueel

Lokale partners:
SamenWonen SamenLeven
Buurtwerkplaats Noorderhof
Wijk Praktijk Team
OBA Amsterdam
Cooking by AG
New Metropolis Nieuw-West
The Beach
El Hizjra
CBK Zuidoost

EN:

Board of Bureau Postjesweg Presents Foundation: Olaf Gipser (chairman), Karin Christof (secretary), Hassan Amenchar (treasurer). KVK-number: 75174138

In 2023 and 2024 Bureau Postjesweg temporarily works as a volunteer organization based on project subsidies, artists’ own contributions, donations and the sharing of the space with partners.
Projects are supported this year by the Nieuw-West district (Weaving Voices and Parkinson Bar)
and Oranjefonds (tender Reuring in de Buurt for 3 neighbourhood events).
In addition to all voluntary efforts of the core team, artists and neighbors, the generous contribution by our main sponsor to the rent enables this space for art.

The starting program of Bureau Postjesweg in ‘21-‘22 was supported with contributions by:
Mondriaan Fonds
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Prins Bernhard Cultuurfonds
VSB Fonds
Fonds voor Nieuw-West
Municipality of Amsterdam Nieuw-West
Regiegroep Slotervaart Noord

Sponsors:
HWH Investments (main sponsor)

Framelab
MTS Audiovisueel

Local partners:
SamenWonen SamenLeven
Buurtwerkplaats Noorderhof
Wijk Praktijk Team
OBA Amsterdam
Cooking by AG
New Metropolis Nieuw-West
The Beach
El Hizjra
CBK Zuidoost