Bureau
Postjesweg
Presents:

‘Back to the Future’,
Jantien Jongsma

Back to the Future
Jantien Jongsma, Winkeldans, 50 x 70 cm, gemengde techniek op papier

Artist in Residence
20/11 - 21/12 2023
2/12 Opening 14-18
16/12 Tour in Museum Jan 15-16
7/12 & 14/12 (30/11 CANCELLED!)
Schilderworkshop 10-12.30
(vrij entree, max 12 deelnemers)
21 dec Finissage
tijdens de Midwinteravond
ism OBA Postjesweg 18-00

NL:

WELKOM OP DE FEESTELIJKE AFSLUITING 21 DECEMBER! LINK NAAR PROGRAMMA

Over de expositie:
Back to the Future is een beeldende kunst project in twee delen van Jantien Jongsma over mensen in de openbare ruimte in haar wijk Amsterdam Nieuw-West. De titel verwijst naar de periode uit de kunstgeschiedenis waarin de ideeën over de Westelijke Tuinsteden werden ontwikkeld. Jantien kijkt naar modernisme en Avant-garde stromingen zoals de futuristen. Zij ontwierpen o.a. danskostuums en theaterdecors. Ze past deze vormgeving op haar eigen manier toe op het straatbeeld in Nieuw-West. Ze stelt de verschillende mensen en voertuigen die gelijksoortige bewegingen maken voor als een balletchoreografie. “Kijk hoe wervelend, kleurrijk en dynamisch deze omgeving is!” lijkt ze te roepen.

In de ruimte van Bureau Postjesweg ontwikkelt ze deel 1 van dit project: een wandvullende installatie met werken op papier. In de verbindende schildering laat ze zich leiden door de directe omgeving: de waterkant met riet en vogels, de metrolijn en het verkeer, de kerk met lessenaarsdak en hoge raampartij, het lange flatgebouw met de supermarkt in de plint, opgevolgd door politiebureau en moskee.
Op 2 december is de opening, maar er zal de hele periode aan gewerkt worden. Ook ontvangt ze basisschoolleerlingen en geeft ze schilderworkshops. De werken die hier uit voortkomen krijgen ook een plek in de presentatie.

Tegelijk is er een overzicht van haar werk bij Museum Jan in Amstelveen, ‘Levensboom’.
Zondag 16 december geeft ze daar om 15:00 een rondleiding, waarna er vanaf 17:00 gelegenheid is om na te praten in de expositie bij Bureau Postjesweg. Gratis, ex kosten eigen vervoer en toegang Museum Jan.

Meer weten, aanmelden voor de workshop (7/12 en 14/12), rondleiding (16/12) of langskomen?
Mail ons team

In deel 2 van Back to the Future verhuist zij de hele installatie naar Pleinkamer van The Bookstore Project verderop in Nieuw-West om daar in januari met dezelfde en nieuwe elementen een tentoonstelling te maken.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Amsterdams Fonds voor de Kunst en Mondriaanfonds.

EN:

WELCOME TO THE FESTIVE WRAP-UP DEC. 21! LINK TO PROGRAM

About the exhibition:
Back to the Future is a visual art project in two parts by Jantien Jongsma about people in public space in her neighborhood of Amsterdam Nieuw-West. The title refers to the period in art history when the ideas about the ‘Western Garden Cities’ were developed. Jantien looks at modernism and Avant-garde movements such as the Futurists. They designed dance costumes and theater sets, among other things. She applies this design in her own way to the street scene in Nieuw-West. She represents the various people and vehicles making similar movements as a ballet choreography. “Look how swirling, colorful and dynamic this environment is!” she seems to exclaim.
In the space of Bureau Postjesweg, she develops Part 1 of this project: a wall-sized installation with works on paper. In the connecting painting, she is guided by the immediate surroundings: the waterfront with reeds and birds, the subway line and traffic, the church with its pent roof and high windows, the long apartment block with the supermarket in the plinth, followed by the police station and mosque.
The opening is on December 2, but work will continue throughout. She also welcomes elementary school students and gives painting workshops. The resulting works will also have a place in the presentation.

At the same time, there is an overview of her work at Museum Jan in Amstelveen, ‘Levensboom’.
Sunday, December 16, she will give a guided tour there at 15:00, after which from 16:30 there will be an opportunity to chat in her exhibition at Bureau Postjesweg. Free, ex cost of own transportation and admission Museum Jan.

Want to know more, sign up for the workshop (30/11 and 7/12), de tour (16/12) or drop by?
Mail our team

In part 2 of Back to the Future, she will move the entire installation to Pleinkamer of The Bookstore Project further down Nieuw-West to create an exhibition there in January with the same and new elements.

This project was made possible by Amsterdams Fonds voor de Kunst and Mondriaanfonds