Bureau
Postjesweg
Presents:

‘Film & Talk #1’,
The Wind will Carry Us

Film & Talk #1
The Wind will Carry Us

The Wind will Carry Us
Abbas Kiarostami
Iran (1999), 118 min
OV Farsi, subtitles EN
Wed 1 Dec 2021 14.30 – 17.00

NL:

Met een inleiding door curator en publicist Mariska van den Berg
We serveren hapjes. Deelname is gratis.
Reserveer hier, er zijn max. 12 plekken beschikbaar.

In ‘The Wind will Carry Us’ reizen drie mannen naar een afgelegen traditioneel Iraans dorp in bergachtig grensgebied. Hoewel zij spreken over ‘treasure hunting’ blijft het onduidelijk waar ze precies naar op zoek zijn. Vlak voordat ze onverrichter zaken weer vertrekken, maakt een van hen nog schielijk een serie foto’s van de vrouwen van het dorp, wat hem verboden was. De film biedt een indringende reflectie op de verhouding tussen de bewoners en de ‘buitenstaanders’, tussen wat bekend en zichtbaar is, en wat onzichtbaar blijft, en soms noodzakelijkerwijs ook onbesproken.

Aan het eenvoudige plot ontbreekt een duidelijk narratief. Er gebeurt nauwelijks iets, het alledaagse leven ontvouwt zich terwijl de tijd voorbijgaat tegen het decor van het adembenemende landschap. De films van Kiarostami bevinden zich vaak op een raakpunt van documentaire en cinema. The Wind will Carry Us wordt gedragen door de conversaties en interactie tussen de volwassen bezoeker en de jonge inwoner die zich als zijn gids aandient. Eerste indrukken en documentaire beelden worden verweven met de omtrekkende bewegingen van symbolen en metaforen, zoals in de Perzische poëzie, in een poging om zicht te bieden op een wereld – een gemeenschap en een levensvisie - die verder strekt dan het oog reikt.

Over de regisseur: Abbas Kiarostami werd in 1940 in Teheran geboren. Hoewel hij al in 1970 zijn eerste korte film produceerde, werden zijn films pas in de jaren ‘90 voor het eerst buiten Iran vertoond, In 1997 won hij een Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes voor zijn negende film Taste of Cherry. Zijn volgende film was The Wind will Carry Us waarvoor hij de Zilveren Leeuw ontving op het Filmfestival van Venetië. Veel van zijn films worden gekenmerkt door de vermenging van fictie en werkelijkheid, in een documentaireachtige sfeer en met een poëtische, langzame vertelstijl. Kiarostami is overleden in 2016 in Parijs.

Assembly – Gardens of Fez
Tentoonstellingsmakers Mariska van den Berg en Francesca Masoero – die samenwerkten met Heidi Vogels binnen het project Gardens of Fez – stelden een filmavond samen in relatie tot de huidige tentoonstelling. Op woensdag 1 en zaterdag 18 december om 18.30 uur bij Bureau Postjesweg.

EN:

Introduced by curator and publicist Mariska van den Berg
14.30 – 17.00, Bureau Postjesweg | We serve snacks. Free Admission. Book here, 12 places available.

Three men travel to a remote, traditional Iranian village in a mountainous border region. Though they discuss treasure hunting, what exactly they seek remains unclear. Before leaving empty-handed, one of them quickly takes a series of photos of the village’s women, which is forbidden. The film incisively reflects upon the relationship between the residents and the ‘outsiders’, between what is known and visible and what remains invisible and sometimes necessarily unspoken.

The simple plot lacks a clear narrative. Hardly anything happens. As daily life unfolds, time drifts by set against breathtaking scenery. Kiarostami’s films are often at the intersection of documentary and cinema. The Wind Will Carry Us is driven by the conversations and interaction between the adult visitor and the young resident who serves as his guide. First impressions and documentary images interweave with orbiting symbols and metaphors, as in Persian poetry, in an attempt to offer a view of a world – a community and a vision of life – that extends beyond the eye.

About the director | Abbas Kiarostami was born in Tehran in 1940. Despite making his first short film in 1970, his films were not shown outside Iran until the 1990s. In 1997 he won a Palme d’Or at the Cannes Film Festival for his ninth film, Taste of Cherry. His next film was The Wind Will Carry Us, for which he received the Silver Lion at the Venice Film Festival. Ungirded by mixing fiction and reality, many of his films have a documentary-like atmosphere and slow, poetic narrative style. Kiarostami passed away in Paris in 2016.

Assembly – Gardens of Fez
Curators Mariska van den Berg and Francesca Masoero - who collaborated with Heidi Vogels within the Gardens of Fez project - put together a film evening in relation to the current exhibition. On Wednesday 1 and Saturday 18 December at 18.30 at Bureau Postjesweg.