Bureau
Postjesweg
Presents:

Right Now

‘Alle Dagen Feest?’,
Program Page

Alle Dagen Feest?
‘Alle Dagen Feest?’ is de presentatie bij Bureau Postjesweg van een langlopend onderzoek van Myrthe Lanting en Sophie Wartenbergh. Ism Buurtwerkplaats Noorderhof, curator: Tobias Krasenberg. ‘All Days Party?’ is the presentation at Bureau Postjesweg of a long-term research by Myrthe Lanting and Sophie Wartenbergh. A collab with Buurtwerkplaats Noorderhof, curator: Tobias Krasenberg

April ‘24
Saturdays 12-15h.
Tues & Wed 16-18h.
and by appointment
-> SPECIAL PROGRAM BELOW <-

Follow this page for updates

NL:

Zaterdag 20 April 13.30-17.30

Zaterdag 20 april sluiten we onze onderzoeksresidency bij Bureau Postjesweg af. We nodigen je uit dit met ons te vieren onder het genot van een troostvolle zelf gemaakte Harira, wilde soda met smaken van nieuw west en lentebrood.

Programma:

13.30 - 15.30: Leer Harira maken onder begeleiding van Saïda Benali: graag even aanmelden van te voren door een mailtje te sturen naar myrthe@urbanconnectors.com
15.30 - 17.30: Open huis - kijk, proef, denk en vier mee.

Harira
In onze gesprekken met buurtbewoners was de Noord-Afrikaanse Harira soep een vaak genoemd gerecht. Deze voedzame en troostvolle soep stond afgelopen maand tijdens de Ramadan bijna dagelijks op vele iftartafels in Amsterdam Nieuw West. Het gezamenlijk eten van deze soep overstijgt smaak en wordt ervaren als sociale lijm die gemeenschappen aan elkaar verbindt. Het staat symbool voor samenzijn, zorg voor elkaar en solidariteit.

Tijdens het maken van deze soep gaan we met elkaar in gesprek over het achterliggende verhaal van Harira en de functie die het vervult in gemeenschappen. Zijn er gerechten die een vergelijkbare rol spelen in jouw leven en welke inzichten kunnen we hieruit trekken?

Een ode aan de Lente met brood

Brood heeft in veel culturen een betekenis die veel verder gaat dan alleen eten. Prachtig gevormde broden speelden (en spelen) een belangrijke rol in familie-, volks- en jaarlijkse ceremonies die een verlangen naar vruchtbaarheid, overvloedige oogsten, voorspoed voor de familie symboliseerden. Denk aan de ronde vormen die voor het eeuwige leven staan of de haan die de komst van de zon aankondigt. Vaak worden er smaken in en op verwerkt die ons op sensorische wijze doen stilstaan bij bittere of zoete momenten in het leven.

Tijdens onze wekelijkse baksessies op woensdag verkennen we wat een hedendaagse ode aan de lente zou kunnen zijn. Wees uitgenodigd om jouw eigen favoriete deeg mee te nemen of dit samen met ons een dag van tevoren te maken.

Andere activiteiten in april:

Dinsdag 9,16 en 23 april 15u -17u: Samen deeg maken.
Op aanmelding via myrthe@urbanconnectors.com
Woensdag 10,17 en 24 april tussen 10.30 en 13.00 Bakken bij stadskas van Toorop. Open inloop. Neem je eigen deeg mee, of help ons het deeg te vormen.

Doe jij ook mee?
Dinsdag 9,16 en 23 april 15u -17u: Samen deeg maken bij @bureau postjesweg meld je aan via een DM
Woensdag 10,17 en 24 april tussen 10.30 en 13.00 Bakken bij @stadskas van Toorop. Open inloop. Neem je eigen deeg mee, of help ons het deeg te vormen.

Woensdag 10 april: Feestdiner
Welke snack, soep, toetje, aperitief of drankje heeft een speciaal plekje in je hart? Herinnert je aan je oma, verbindt je met jouw cultuur, je natuurlijke omgeving of symboliseert iets waar je van houdt?
Wees welkom op een avond vol bijzondere gerechten en verhalen

Beperkte plekken: Neem jouw bijzondere gerecht of drankje mee en laat ons weten dat je komt en wat je meeneemt via sophie@regeneratie.org

Dinsdag 16 April: Kijk en praat mee over de film Foragers van Jumana Manna
19.00 Inloop met drankje
19.30 Start film
21.30 Einde
Locatie: OBA Postjesweg (zelfde gebouw, nr 340)

De Palestijnse keuken kan niet zonder de planten za’atar (wilde oregano, verwant aan marjolein) en akkoub (een distelachtige plant met een smaak die lijkt op artisjok). Ze groeien op rotsachtig terrein en worden van oudsher verzameld door de bewoners van die gebieden.
Israël heeft het wildplukken echter verboden, volgens de officiële lezing om de natuur te beschermen, want beide planten komen steeds minder in het wild voor. De Palestijnse bewoners zien het verbod als de zoveelste pesterij. Sommigen trekken zich weinig aan van de boetes, verhoren en rechtszaken. Zij blijven plukken – een kalme maar opstandige daad.
Foragers, van de in Berlijn wonende Palestijnse filmmaker Jumana Manna, is opgebouwd uit fictie, documentaire en archiefbeelden. De film geeft een delicate, soms poëtische kijk op de politieke implicaties van natuurbehoud. Want wie bepaalt wat er mag in de natuur, en waarom? Wat dreigt hier eigenlijk als eerste uit te sterven: een plant of een gekoesterde traditie?

Zaterdag 20 April 12-18u
Proef, kijk en luister naar de tussentijdse uitkomsten van ons onderzoek.
Gedetailleerd programma volgt

Meer info op de Alle Dagen Feest? projectpagina

EN:

On saturday the 20th we will close our research residency at Bureau Postjesweg. We invite you to celebrate with us over a steaming cup of Harira, a wild soda made with flavours of new west and spring bread.

Programme:
13.30 - 15.30: Learn how to make Harira soup under the guidance of Saïda Benali: please send an email to myrthe@urbanconnectors.com by friday 19/4 if you would like to join!
15.30 - 17.30: Open house - taste, celebrate, immerse yourself in and contribute to our research with your own stories.

Harira
In our conversations with inhabitants of the neighbourhood, the north African Harira soup was an often mentioned celebratory dish. This nourishing and comforting soup had an important place on Iftar tables in Amsterdam New West during the Ramadan last month. The shared act of eating this soup transcends taste to become a social glue between communities. It is experienced by many as a dish that symbolises care, solidarity and togetherness.

While making the soup we will engage in a conversation about the story behind Harira and the function it fulfills. Do you make dishes that take on a similar role, and what insights can we draw from this?An ode to spring with bread
Bread has a significance beyond mere nutrition in many cultures. Beautifully shaped and marked ritual breads were – and in some cases still are – used in many cultures and played a significant role in family, folk and annual ceremonies symbolising a desire for fertility, abundant crops, family prosperity and more. Think of circular shapes that symbolise eternal life or the sun. Often times flavours are added to sensoriously remind us of the bitter or sweet moments in life.

During our weekly baking sessions on wednesdays we will collectively explore what an ode to spring could mean in current times. You are invited to join in baking, eating and sharing stories. Bring your favourite dough or make it with us on tuesdays.

Other activities in April:

Tuesday 9, 16 en 23 april 15u -17u: Prepare our recipes together at bureau postjesweg
Please let us know if you are coming by sending and email to myrthe@urbanconnectors.com
Wednesday 10, 17 en 24 april between 10.30 and 13.00: bake the bread at bstadskas van Toorop. Open entry. Bring your own dough and bake it in the community oven or come and help shape and taste ours

Wednesday 10th of April: Celebration Potluck
What snack, soup, appetizer, drink, dessert holds a special place in your heart? Reminds you of your grandmother, connects you with your culture and natural surroundings or symbolises something that you hold dear?
Join us for an evening of sharing stories and food.

Limited spots available: Let us know if you’re coming and what you’re bringing with and email to sophie@regeneratie.org

Tuesday 16th of April: Watch and discuss the film Foragers by Jumana Manna with us
19.00 doors open with drinks
19.30 Start screening
21.30 en of programme
Location: OBA Postjesweg (same building, nr 340)

The flavors of Palestinian cuisine depend on za’atar (wild oregano) and akoub (a thistle-like plant that tastes like artichoke). The plants grow on rocky terrain, and are traditionally harvested by the people who live in these regions.
Israel has banned wild picking, however. Officially, this is to protect nature, because both plants are becoming less common in the wild. Local Palestinians see the ban as yet another form of harassment, however, and some of them take little notice of the fines, interrogations and court cases. They simply continue the calmly rebellious act of foraging.
Foragers, by the Berlin-based Palestinian filmmaker Jumana Manna, is constructed from fictional scenes alongside documentary and archive footage, to offer a delicate and sometimes poetic look at the political implications of nature conservation. Who gets to decide what’s allowed in the natural environment, and why do they have that right? And what’s going to be the first to die out here, a plant or a cherished tradition?
(text credit @IDFA)

Saturday 20th april 12.00-18.00
Join us to get a taster of our research, through stories food and imagery.
Detailed programme to be confirmed.

More info on the projectpage